ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. ไพสิฐ บุญศิริไพบูลย์

 
โรงพยาบาลศัลยกรรมตกแต่งกมล (Website)
1223 ลาดพร้าว 94 ถนนอินทราภรณ์ เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310 วังทองหลาง
กรุงเทพมหานคร 10310
โทร 02-559-0155
อีเมล์ paisitb18@gmail.com
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. ไพสิฐ บุญศิริไพบูลย์
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
ตัวศัลยแพทย์เอง
เมื่อ 03/03/2016 12:22