ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

พญ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย

 
คลินิกศัลยกรรมตกแต่งหมอพุดตาน (Website)
17/2-3 ถ.คันคลองชลประทาน ต.สุเทพ อ.เมือง เมือง
เชียงใหม่ 50200
โทร 061-2682277
อีเมล์ puttanoh@gmail.com
โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่,รพ.เชียงใหม่ราม , ศรีพัฒน์ , รพ.กรุงเทพเชียงใหม่
เมือง
เชียงใหม่
อีเมล์ puttanoh@gmail.com
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ พญ. พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 22/02/2016 22:48