ข้อมูลการประกอบวิชาชีพเวชกรรม

นพ. จิรยุทธ โตเลิศมงคล

 
โรงพยาบาลกรุงเทพภูเก็ต (Website)
2/1 ถนนหงษ์หยกอุทิศ ตำบาลตลาดใหญ่ เมือง
ภูเก็ต 83000
โรงพยาบาลหาดใหญ่ (Website)
1/13-14 ถนนปากนคร ต.ท่าซัก หาดใหญ่
สงขลา 90110
โทร 074-273100 ต่อ 1781
คลิ๊กเพื่อแสดงภาพใหญ่ของ นพ. จิรยุทธ โตเลิศมงคล
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย
กรรมการบริหาร
เมื่อ 28/12/2011 2:45