ความรู้เรื่องศัลยกรรม

สัญลักษณ์สมาคม

ในนามของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของสมาคมฯ ซึ่งขณะนี้กำลังเร่งปรับปรุงให้ทันสมัยที่และเพียบพร้อมด้วยความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับศัลยกรรมตกแต่งเพื่อการเสริมสวยโดยเฉพาะ รวมทั้งจะมีศัลยแพทย์ตกแต่งที่มีความรู้ ความชำนาญที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ มาให้ความรู้ ความกระจ่างในข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่งเพื่อความสวยงาม แก่ท่านโดยตรง อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการและประสบการณ์ที่สะสมมา

สมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยทุกท่าน จะต้องผ่านการฝึกอบรมทางด้านศัลยกรรมตกแต่งมาอย่างครบถ้วน ทั้งในประเทศหรือต่างประเทศ ทุกท่านจะต้องผ่านการสอบให้ได้รับวุฒิบัตร หนังสืออนุมัติ เป็นผู้มีความรู้ ความชำนาญทางด้านศัลยกรรมตกแต่งของแพทยสภา มิเพียงเท่านั้น จะต้องผ่านการปฏิบัติงานอีกอย่างน้อย 2 ปี จึงจะมีคุณสมบัติที่จะเป็นสมาชิกของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยได้ ซึ่งท่านสามารถจะตรวจเช็ครายชื่อได้ที่เวปนี้ ซึ่งจะปรากฏที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ติดต่อแพทย์เหล่านั้นได้โดยตรง

ผู้คนทั่วโลกให้ความสนใจเกี่ยวกับศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวยกันมากขึ้น อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อนในอดีต  เราคงต้องรับความจริงว่าในปัจจุบันมีแพทย์ในหลายๆสาขาจำนวนไม่น้อยที่หันเห มาทำงานด้านศัลยกรรมตกแต่งด้านความงามกันมาก ดังนั้น เว็บไซต์ของสมาคมฯ น่าจะพอช่วยให้ท่านได้มีข้อมูลในการตัดสินใจเลือกศัลยแพทย์ที่มีความรู้ ความสามารถ ที่ได้รับการฝึกอบรมมาทางด้านศัลยกรรมตกแต่งโดยตรง เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่เหมาะสมได้เป็นอย่างดี

ศัลยแพทย์ตกแต่งที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ ทุกท่านจะต้องผ่านการฝึกอบรมด้านศัลยกรรมตกแต่งเพื่อการเสริมสร้างและนำความรู้เหล่านี้มาประยุกต์ใช้ในศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย เพื่อให้ได้ผลดีที่สุด และลดอัตราการเกิดผลที่ไม่พึงประสงค์หรือแทรกซ้อนให้น้อยที่สุด ซึ่งแพทย์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ เหล่านี้ เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ รักษาจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และคำนึงถึงความปลอดภัยของผู้ป่วยอย่างเต็มความสามารถ

ขอให้ทุกท่านตระหนักไว้ว่า การผ่าตัดศัลยกรรมทุกอย่างมีความเสี่ยง และอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนได้ทุกเมื่อ เพื่อให้มั่นใจว่าจะได้รับความปลอดภัยและผลการรักษาออกมาดี ท่านจะต้องทำ “การบ้าน” ก่อนซึ่งจะมีปัจจัยที่เกี่ยวข้อง คือ

  1. ตัวผู้รับบริการหรือคนไข้ รวมทั้งสุขภาพของท่านเอง
  2. ชนิดของศัลยกรรมที่ท่านเลือก
  3. ศัลยแพทย์ที่ท่านเลือก
  4. สถานที่ที่ท่านได้รับการดูแลรักษาผ่าตัด ไม่ว่าคลินิก หรือโรงพยาบาล

1.ในส่วนของผู้รับบริการหรือคนไข้ของท่าน

จะต้องมีร่างกายที่แข็งแรง สมบูรณ์ เปิดเผยประวัติทางการแพทย์ เช่น ประวัติแพ้ยา, โรคประจำตัว, ยาที่ทานประจำ รวมทั้งยาสมุนไพรต่าง ๆ พฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเสี่ยง เช่น การสูบบุหรี่, การดื่มสุรา ฯลฯ รายละเอียดการผ่าตัดที่เคยทำมาก่อนในอดีต ฯลฯ ให้ศัลยแพทย์ของท่านทราบ เพื่อที่ศัลยแพทย์จะได้ประเมินความเสี่ยง และเลือกชนิดการผ่าตัดที่เหมาะสมให้กับท่าน

2. ชนิดของศัลยกรรม

มีส่วนในแง่ของความเสี่ยงด้วยเช่นกัน เช่น การผ่าตัดดึงหน้าในผู้ป่วยที่มีประวัติการสูบบุหรี่ ย่อมมีความเสี่ยงที่อาจทำให้เนื้อเยื่อขาดเลือดมาเลี้ยง ทำให้ผิวหนังตาย..แผลไม่ติดฯลฯ อันมีผลจากสารนิโคตินในบุหรี่ ซึ่งก็จะเสี่ยงกว่าการผ่าตัดทำตาสองชั้น เป็นต้น

3. ความรู้ ความสามารถและทักษะของศัลยแพทย์

เป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุด ที่จะมีผลต่อผลที่ออกมา ผลการทำศัลยกรรม ลดอัตราความเสี่ยงต่อผลแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเมื่อเกิดขึ้นแล้ว จะต้องมีแนวทางการรักษาแก้ไขที่ถูกต้องด้วย การทำผ่าตัดจะต้องทำโดยศัลยแพทย์นั้น ๆ มิใช่ผู้ทำแทนหรือโดยเจ้าหน้าที่คลินิกซึ่งถือว่าไม่ปลอดภัย

มีไม่กี่ประเทศมีกฎข้อบังคับชัดเจนว่า แพทย์ใดบ้างที่จะเรียกตัวเองว่า”ศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวย” บางประเทศมีกฎข้อบังคับละเอียดลงไปว่า แพทย์และสถานที่แบบใดบ้างที่อนุญาตให้ทำศัลยกรรมเสริมสวยได้ ในขณะอีกหลายประเทศรวมทั้งประเทศไทย ผู้ที่จบแพทยศาสตร์บัณฑิต สามารถทำผ่าตัดได้ทุกอย่าง ไม่จำเป็นต้องเรียนหรือฝึกอบรมมาทางด้านศัลยกรรมตกแต่งโดยตรงก็ทำได้ โดยสามารถจะทำผ่าตัดในคลินิกเล็ก ๆ ที่ไม่ได้มาตรฐาน, ไม่สะอาด, เครื่องมือไม่พร้อมได้

สิ่งเล็กๆน้อยๆเหล่านี้ ท่านจะต้องคิดไตร่ตรองให้ดี ท่านควรเลือกศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยที่ได้รับวุฒิบัตรหรือหนังสืออนุมัติทางด้านศัลยกรรมตกแต่ง จากแพทยสภา และทำผ่าตัดในคลินิกหรือโรงพยาบาลที่สะอาด มีอุปกรณ์เครื่องไม้เครื่องมือครบครัน และเป็นผู้ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้อง ท่านอาจจะสังเกตได้จากตราสัญลักษณ์ของสมาคมฯ ทั้งสอง คือ สมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยและตราของสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งและเสริมสร้างแห่งประเทศไทย

ข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ท่านควรทราบ คือ แพทย์หรือสถานที่ที่โฆษณาเชิญชวนให้ท่านทำผ่าตัดต่างๆนาๆ ท่านควรถอยออกมา 1 ก้าว ใช้ความคิด ตั้งสติ ไตร่ตรองด้วยตัวท่านเอง ว่าทำไมต้องโฆษณาเชิญชวนให้ได้คนไข้ใหม่ ๆ อยู่เรื่อยไป แล้วคนไข้เก่าที่ทำไปหายไปไหนหมด ถ้าผลการผ่าตัดนั้นได้ผลดีจริง คนไข้เหล่านี้ก็จะบอกต่อปากต่อปากไปเอง แค่บอกต่อ หนึ่งเป็นสอง สองเป็นสี่ สี่เป็นแปด ฯลฯ ก็มีคนไข้เพิ่มมากแล้ว

ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ คือ ความรู้ขั้นพื้นฐานที่ท่านจะต้องคำนึงให้มาก เพื่อความปลอดภัย ความพอใจ และผลสำเร็จของการทำผ่าตัดของตัวท่านเอง ถ้าท่านยังมีข้อสงสัยก็สามารถจะส่ง E mail เข้ามาถามได้ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญที่เป็นสมาชิกของสมาคมฯ จะทยอยตอบคำถามให้ท่าน

หวังว่าท่านคงจะได้รับความรู้ ความสุข สมหวัง จากการทำ”ศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย” ตามที่ท่านตั้งใจไว้ทุกประการ