ยินดีต้อนรับสู่เวปไซต์ทางการของสมาคมวิชาชีพ เพื่อศาสตร์ทางด้านศัลยกรรมตกแต่งเสริมสวย โดยจะเป็นแหล่งความรู้และข้อมูลที่ถูกต้องสำหรับประชาชนทั่วไป จะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ที่มุ่งหวังแต่ผลประโยชน์ส่วนตน

"ร้อยไหม" ผิดวิธี เสี่ยงหน้าพัง เสียเงินฟรี

Posted by TNN Life News on Thursday, 9 March 2017

MOU ระหว่างสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทยและสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยประเทศเกาหลี


การร่วมลงนาม MOU ระหว่างสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย (ThSAPS) และสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยประเทศเกาหลี (KSAPS)

พล.อ.ต.นพ.กมล วัฒนไกร นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศไทย(ThSAPS) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความเข้าใจและความร่วมมือ (MOU) กับ Professor Seung-Kyu Han นายกสมาคมศัลยแพทย์ตกแต่งเสริมสวยแห่งประเทศเกาหลี(KSAPS) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2560 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีซึ่งการลงนามในครั้งนี้จัดได้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ แนวทางการรักษา และเทคนิคการผ่าตัดต่างๆ รวมถึงกระชับความสัมพันธ์ของศัลยแพทย์ตกแต่งชาวไทยกับศัลยแพทย์ตกแต่งประเทศเกาหลี เพื่อตอกย้ำการเป็นศูนย์กลางในการทำศัลยกรรมตกแต่งของไทยในประเทศอาเซียนและสนับสนุนนโยบาย Medical Tourism เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำทางด้านศัลยกรรมตกแต่งอย่างเต็มตัว

16 Aug 2017